Յարգելի ծնողներու ուշադրութեան
Tue, 18 Nov 2014

            2014-2015 Ուսումնական Տարեշրջան

           

Յյարգելի ծնողներու ուշադրութեան.-

 

       ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ տօնին առիթով, Շաբաթ, 22 Նոյեմբեր 2014-ին մեր վարժարանի մարզամշակութային արտադասարանային խումբերու գործունէութիւնները տեղի պիտի չունենան: Ինչ կը վերաբերի Ուրբաթ, 21 Նոյեմբերին, դասերը սովորական կերպով կը շարունակուին:

                       

Պուրճ Համուտ, 18 Նոյեմբեր 2014

                                                                                                            ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ
Comments
Name
Title
Comment

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Bourj Hammoud, Arax street,  Beirut, Lebanon          

Français Armenian