ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ ՊՐԷՕՎԷԻ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑ ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ
Ուր, 22 Հնս 2018
Տեղադրուած է այստեղ Official Announcements

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի տնօրէնութիւնը մեծագոյն ուրախութեամբ եւ խորագոյն գոհունակութեամբ կը յայտնէ, որ վարժարանի 2017-2018 տարեշրջանի 9-րդ (պրէօվէ) դասարանի 34 աշակերտներէն 31-ը  յաջողեցան այս տարուան պետական քննութիւններուն:

Աշակերտուհի Կասիա Լեւոնեան յաջողեցաւ “Շատ լաւ” գնահատականով, իսկ աշակերտներ Ճոնի Պէյլէրեան, Վարդան Ժըմմօ, Արբի Թապագեան, Ճօ Կարապետեան, Կարօ Թաշճեան, Հրակ Ճապրայեան եւ Յովսէփ Ասատուր յաջողեցան “լաւ” գնահատականով:

Տնօրէնութիւնը կը շնորհաւորէ յաջողած 31 աշակերտները եւ կը խնդակցի անոնց ծնողներուն, մաղթելով, որ նման իրագործումներ միշտ մնան անոնց ուղեկից՝ ուսման բոլոր հանգրուաններուն, ինչպէս նաեւ յաջողութիւն կը մաղթէ երկրորդ շրջանի քննութիւններու 3 մասնակիցներուն:

 

 

 Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանի

 

22 Յունիս, 2018

 
Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français