ՄԵՍՐՈՊԵԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏԸ ԿԸ ՍՏԱՆԱՅ ROBOTICS-ի ՄԱՐԶԻՉԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
Չրք, 08 Նյմ 2017
Տեղադրուած է այստեղ Extracurricular Activities

Մեսրոպեան վարժարանի աշակերտ Ժաք Տարաքճեան ամբողջացուց VEX EDR Robotics-ի մարզիչներու պատրաստութեան դասընթացքը, որ տեղի ունեցաւ Նոյեմբերի առաջին շաբաթավերջին, NDU համալսարանին մէջ, Զոք Մոսպէհ:

Ժաքը եղաւ միակ դպրոցականը, որ ստացաւ Robotics-ի մարզիչի համապատասխան վկայական. թիւով 13 միւս բոլոր մասնակիցները կու գային լիբանանեան տարբեր համալսարաններէ:

Մօտ 25 ժամ տեւողութեան եռօրեայ դասընթացքին արդիւնքով, Մեսրոպեանի աշակերտը հիմնովին ամրապնդեց  Robotics-ի վերաբերեալ իր գիտելիքները, ինչ որ մեծապէս պիտի օգնէ, որ ան դպրոցին մէջ զարկ տայ այս ճիւղին հանդէպ աշակերտներու հետաքրքրութեան եւ այդ նպատակին ուղղուած աշակերտական ակումբի գործունէութեան:
Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français