ՄԵՍՐՈՊԵԱՆԻ ՄԷՋ ՍԿՍԱՆ ԳՈՐԾԵԼ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԵՒ ՄԱՐԶԱՆՔԻ 20 ԽՄԲԱԿՆԵՐ
Ուր, 20 Հկտ 2017
Տեղադրուած է այստեղ Extracurricular Activities

Շաբաթ, 14 Հոկտեմբեր 2017-ին մեկնարկեցին Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի արուեստի եւ մարզանքի խմբակներուն աշխատանքները: Այս տարեշրջանին պիտի գործեն 20 խումբեր՝ արուեստներու եւ մարմնամարզի տարբեր ուղղութիւններով, ինչպէս՝ պասքեթպոլ, ֆութպոլ, քունկ ֆու, ճատրակ, պարախումբեր ( փոքրեր եւ մեծեր),  թատրոն, գեղանկարչութիւն, bande dessinée, տուտուկ, տհոլ, գեղամարմնամարզ (Gymnastique) եւ պարի երեք տեսակներ՝ մանկական զումպա, պալէ եւ լատինական:

Մեսրոպեանի տնօրէնութիւնը սոյն ծրագիրը կը գործադրէ հաւատալով, որ արտադասարանային խումբերու աշխատանքները մեծապէս կը նպաստեն աշակերտներու հետաքրքրութիւններու կազմաւորման, բազմակողմանի զարգացման, ինչպէս նաեւ կրթական յառաջադիմութեան: Ինչպէս միշտ, մարզամշակութային խումբերը հանրութեան համար պիտի ներկայացնեն եզրափակիչ հանդիսութիւն, որ տեղի պիտի ունենայ յառաջիկայ տարուան կիսուն:
Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français