ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԸ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԸ ԿԸ ՍԿՍԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳ ՇՈՒՆՉՈՎ
Երք, 03 Հկտ 2017

2017-ի Հոկտեմբերի 3-ը վերամուտի օր էր Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի մանկապարտէզի կոկոն եւ ծաղիկ դասարաններու աշակերտներուն համար: Վերամուտի տրամադրութեան մէջ էին նաեւ ծնողները, որոնք իրենց զաւակներուն հետ ներկայացած էին մանկապարտէզ, նշելու համար կրթական նոր տարեշրջանի սկիզբը:

Այս առիթով կայացած հաւաքին խօսք առաւ Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ: Տնօրէնը հաղորդեց, որ Մեսրոպեան մանկապարտէզը իր դռները կը վերաբանայ վերանորոգուած տեսքով ու շունչով, որ կ՛արտայայտուի երկու երեսներով՝ ֆիզիքական եւ բարոյական: Ան դիտել տուաւ, որ մանկապարտէզի դասարանները հիմնովին ենթարկուած են վերազինման՝ բարելաւելու համար աշակերտներու կրթական եւ դաստիարակչական միջավայրը, մինչ մանկապարտէզի ուսուցչուհիները կը վերադառնան իրենց գործին՝ առաւել պատրաստուած: Ուսուցչուհիներու ամառնային վերապատրաստումը, ինչպէս անցած տարիներուն, կատարուեցաւ Պէյրութի Սեն Ժոզէֆ համալսարանի մասնագէտներուն կողմէ: Պարոն Գալուստ շեշտեց, որ Մեսրոպեանի տնօրէնութիւնը մանկապարտէզին կը շնորհէ մասնայատուկ ուշադրութիւն, քաջ գիտակցելով, որ մանուկներու կրթական հետագայ կեանքը մեծապէս պայմանաւորուած է նախադպրոցական տարիքին ստացած ֆիզիքական, բարոյական եւ ուսումնական կազմաւորումով:
Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français