ՄԵՍՐՈՊԵԱՆԸ ԿԸ ԳՈՐԾԱԿՑԻ THE LITTLE ENGINEER ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ
Երք, 11 Հկտ 2016

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանը այս տարեշրջանին կը սկսի գործադրել աշակերտներու գիտական զարգացման ծրագիր մը, հանրայայտ The Little Engineer կազմակերպութեան հետ գործակցաբար:

Սոյն ծրագրին մասնակից աշակերտները պիտի սորվին օգտագործել արհեստագիտական նորագոյն միջոցներ եւ անոնցմով պիտի պատրաստեն տարբեր արտադրութիւններ: Անոնք պիտի կազմեն մարդամեքենաներ (robotics), պիտի կատարեն եռաչափ տպագրութիւն ( 3D printing), պիտի սորվին համակարգչային ծրագրաւորման լեզուներ (Coding)  եւ պիտի իրականացնեն զանազան այլ գիտափորձեր՝ մաթեմաթիքսի, ճարտարագիտութեան, վերարտադրուող ուժանիւթի, էլեքթրոնիքսի եւ այլ ուղղութիւններով:

Ծրագիրը առայժմ ներառնուած է Մեսրոպեանի շաբաթաբերջի արտադասարանային աշխատանքներուն  մէջ, որոնց աշակերտները կրնան մասնակցիլ տարիքային չորս տարբեր խումբերու մէջ՝  6էն մինչեւ 18 տարեկան: Հետագային նախատեսուած է վարժարանին մէջ հաստատել աշակերտական առանձին ակումբ մը, որուն  անդամները պիտի հետեւին դասընթացքներու՝ The Little Engineer կազմակերպութեան մասնագէտներու հսկողութեան տակ: Նոյնպէս նախատեսուած է  գիտելիքներու կարեւորագոյն բաղադրամասերը ներառնել կրթական ընդհանուր ծրագրին մէջ:

10 Հոկտեմբեր 2016-ին, The Little Engineer կազմակերպութեան մասնագէտները այցելեցին Մեսրոպեան վարժարան եւ հանդիպում ունենալով աշակերտներուն հետ, անոնց ներկայացուցին այն տարբեր աշխատանքները, որոնք պիտի կատարուին նշեալ ծրագրով: Արտադասարանային միւս աշխատանքներուն պէս, The Little Engineer-ի դասընթացքը պիտի սկսի յառաջիկայ շաբաթավերջին:
 

MESROBIAN ENTAME UNE COOPÉRATION AVEC « THE LITTLE ENGINEER »

Cette année, l’école catholique arménienne Mesrobian, en partenariat avec la fameuse plate-forme « The Little Engineer », entame un projet visant le développement de la culture scientifique de ses élèves.

Les participants du projet vont s’initier aux technologies de pointe et s’en servir pour créer divers produits. Ils vont notamment apprendre la robotique, l’impression 3D, le codage informatique et réaliser diverses expériences scientifiques dans les domaines des mathématiques, de l’ingénierie, des énergies renouvelables, de l’électronique et d’autres sciences.

À l’heure actuelle, le projet s’inscrit dans le cadre des activités parascolaires qui se tiennent à l’école Mesrobian chaque fin de semaine, avec la participation de 4 groupes d’élèves d’âges différents : de 6 à 18 ans. À l’avenir, la création d’un club d’élèves spécial est envisagée au sein de l’École, dont les membres vont prendre part aux  formations de « The Little Engineer », sous la surveillance des spécialistes de la plate-forme. En plus, il est prévu d’inclure dans le programme éducatif général les composantes essentielles des formations scientifiques proposées.

Le 10 octobre 2016, les spécialistes de « The Little Engineer » ont visité l’école Mesrobian. Durant une rencontre avec les élèves, ils leur ont présenté les différentes activités prévues dans le cadre du projet. De même que les autres activités parascolaires, les formations de « The Little Engineer » vont démarrer à la fin de la semaine prochaine.

 

Mesrobian a entamé une coopération avec the « Little Engineer »
Le Collège Mesrobian en partenariat avec la fameuse plate-forme “The Little Engineer” entame un projet pour le développement de la science auprès des élèves

Les élèves vont être initiés aux techniques de pointe et créer divers produits. Les élèves vont être surtout……     

 small 1.jpg
160.8 KB
Տեսնել
small 2.jpg
157.8 KB
Տեսնել
small4.jpg
86.5 KB
Տեսնել

Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն

  +961 1 260504 / 262955 / 254940          

  [email protected]          

  Պուրճ Համուտ, Արաքս փողոց,  Պէյրութ, Լիբանան          

English Français